ความเห็นแก่ได้

ภาษาอังกฤษ


n exploitation
คำอธิบาย: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็นแก่ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: profit , benefit , advantage , selfishness
ตัวอย่างประโยค: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top