ความเห็นพ้อง

ภาษาอังกฤษ


n agreement
คำอธิบาย: ความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็นด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: consent , approval , compliance , unanimity
คำตรงข้าม: การปฏิเสธ , การโต้แย้ง , การคัดค้าน , การท้วงติง , การติง
ตัวอย่างประโยค: ทั้งลักกี้และแลนสกี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เบนจามินมีความผิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top