ความเหน็ดเหนื่อย

ภาษาอังกฤษ


n tiredness
คำอธิบาย: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: exhaustion , wearifulness
ตัวอย่างประโยค: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด