ความเหนียวแน่น

ภาษาอังกฤษ


n stinginess
คำอธิบาย: การระมัดระวังในการใช้จ่าย
ความหมายเหมือนกับ: ความตระหนี่
คำที่เกี่ยวข้อง: greediness , miserliness , niggardliness
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตระหนี่ เขาใช้เงินของเขาด้วยความเหนี่ยวแน่นและตระหนี่
n firmness
ความหมายเหมือนกับ: ความแน่นแฟ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: constancy
ตัวอย่างประโยค: พล.อ. ชาญนั้นมีความเหนียวแน่นกับ บิ๊กจิ๋ว เป็นพิเศษ