ความเสื่อมถอย

ภาษาอังกฤษ


n decline
ความหมายเหมือนกับ: ความเสื่อมโทรม , ความตกต่ำ , การถดถอย
คำที่เกี่ยวข้อง: deterioration , decrease , decay , degeneration
n deterioration
ความหมายเหมือนกับ: ความเสื่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: depreciation , disparagement
คำตรงข้าม: ความรุ่งโรจน์ , ความเจริญ