ความเสี่ยง

ภาษาอังกฤษ


n risk
ความหมายเหมือนกับ: การเสี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: hazard , peril , jeopardy , chance
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่น