ความเสียใจ

ภาษาอังกฤษ


n sorriness
ความหมายเหมือนกับ: ความเศร้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: sorrow , lament , grieving , distress , regretting , sadness
คำตรงข้าม: ความดีใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาร้องไห้ด้วยความเสียใจ