ความเสียดาย

ภาษาอังกฤษ


n regret
คำอธิบาย: การรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ควรได้ แต่ไม่ได้ ในสิ่งที่ควรทำ แต่ไม่ได้ทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: remorse , sorrow
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อจำต้องหยุดการศึกษาไว้เพียงเท่านั้นด้วยความเสียดายแต่ได้ตั้งใจแน่วแน่ว่าหากปัญหาสายตาดีแล้วจะศึกษาต่อไป
n regret
คำอธิบาย: การเป็นห่วงถึง, การอาลัยถึงสิ่งที่จากไป
คำที่เกี่ยวข้อง: (a) shame , (a) pity
ตัวอย่างประโยค: ธงไทยตัดสินใจออกจากโรงเรียนด้วยความเสียดาย เพราะฐานะทางบ้านไม่อำนวย