ความเสน่หา

ภาษาอังกฤษ


n affection
คำอธิบาย: ความรู้สึกพอใจผูกพัน
ความหมายเหมือนกับ: ความรัก
คำที่เกี่ยวข้อง: love
ตัวอย่างประโยค: นักธุรกิจซื้อรถเก๋งราคาเก้าล้านเป็นของขวัญให้นักการเมืองด้วยความเสน่หา