ความเสถียร

ภาษาอังกฤษ


n stability
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นคง , ความแข็งแรง , ความแน่วแน่
คำที่เกี่ยวข้อง: steadiness , strongness