ความเศร้าใจ

ภาษาอังกฤษ


n sorriness
คำที่เกี่ยวข้อง: sorrow , lament , grieving , distress , regretting , sadness
คำตรงข้าม: ความดีใจ