ความเลื่อนลอย

ภาษาอังกฤษ


n uncertainty
ความหมายเหมือนกับ: ความคลุมเครือ , ความเลอะเลือน
คำที่เกี่ยวข้อง: shiftlessness , vagueness
คำตรงข้าม: ความชัดแจ้ง , ความชัดเจน , ความแน่นอน
ตัวอย่างประโยค: พยานหลักฐานยังมีความเลื่อนลอยอยู่มาก