ความเลินเล่อ

ภาษาอังกฤษ


n carelessness
ความหมายเหมือนกับ: ความสะเพร่า
คำที่เกี่ยวข้อง: neglect , heedlessness , inconsideration
คำตรงข้าม: ความระมัดระวัง , ความรอบคอบ