ความเลินเล่อ

ภาษาอังกฤษ


n carelessness
ความหมายเหมือนกับ: ความสะเพร่า
คำที่เกี่ยวข้อง: neglect , heedlessness , inconsideration
คำตรงข้าม: ความระมัดระวัง , ความรอบคอบ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top