ความเละเทะ

ภาษาอังกฤษ


n dissoluteness
ความหมายเหมือนกับ: ความป่นปี้
คำที่เกี่ยวข้อง: worthlessness