ความเรียบง่าย

ภาษาอังกฤษ


n simplicity
คำอธิบาย: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
คำที่เกี่ยวข้อง: easiness , no luxury
คำตรงข้าม: ความหรูหรา , ความฉูดฉาด
ตัวอย่างประโยค: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดย พิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต