ความเย้ายวน

ภาษาอังกฤษ


n provocativeness
ความหมายเหมือนกับ: ความเย้ายวนใจ , ความเร้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: arousal , excitement