ความเย่อหยิ่ง

ภาษาอังกฤษ


n pride
ความหมายเหมือนกับ: การถือตัว , ความทะนงตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: self-respect , dignity , self-righteous
n conviction
ความหมายเหมือนกับ: ความถือดี , ความทระนง , ความอวดดื้อถือดี
คำที่เกี่ยวข้อง: pride , stubbornness , obstinacy
n arrogance
ความหมายเหมือนกับ: การถือตัว , ความทะนงตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: daring , boldness , assertiveness , impudence , impertinence , audacity