ความเย็นยะเยือก

ภาษาอังกฤษ


n chill
ความหมายเหมือนกับ: ความเย็น , ความเย็นฉ่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: coolness
คำตรงข้าม: ความร้อน