ความเมื่อยล้า

ภาษาอังกฤษ


n stiffness
ความหมายเหมือนกับ: ความอ่อนล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: weariness