ความเมามาย

ภาษาอังกฤษ


n drunkenness
ความหมายเหมือนกับ: ความเมา , ความมึนเมา
คำที่เกี่ยวข้อง: intoxication , tipsiness
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาหลับไปเพราะความเมามาย