ความเมตตาสงสาร

ภาษาอังกฤษ


n kindness
ความหมายเหมือนกับ: ความเมตตา , ความสงสาร , ความกรุณาปรานี
คำที่เกี่ยวข้อง: mercy , clemency , compassion , leniency , pity
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยไมตรีเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารคนทุกคน