ความเพ้อฝัน

ภาษาอังกฤษ


n romance
ความหมายเหมือนกับ: ความหลงละเมอ , การฝันเฟื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: whim , caprice , prank
ตัวอย่างประโยค: บางครั้งจิตใจของเราก็ล่องลอยไปตามความเพ้อฝัน