ความเพียรพยายาม

ภาษาอังกฤษ


n attempt
ความหมายเหมือนกับ: ความพยายาม , ความเพียร , ความพากเพียร , ความอุตสาหะ
คำที่เกี่ยวข้อง: endeavor , try
คำตรงข้าม: ความขี้เกียจ , ความเกียจคร้าน
ตัวอย่างประโยค: ท่านได้ใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทขยันและอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิต