ความเพิกเฉย

ภาษาอังกฤษ


n neglect
ความหมายเหมือนกับ: ความไม่เอาใจใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: overlook , carelessness , inattentiveness , disregard
คำตรงข้าม: ความสนใจ