ความเป็นไป

ภาษาอังกฤษ


n possibility
คำที่เกี่ยวข้อง: plausibility , feasibility
ตัวอย่างประโยค: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน