ความเป็นเพื่อน

ภาษาอังกฤษ


n friendship
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นมิตร
คำที่เกี่ยวข้อง: amiability
คำตรงข้าม: ความเป็นศัตรู , ความเป็นอริ
ตัวอย่างประโยค: ความเป็นเพื่อนนั้นยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์แบบอื่น