ความเป็นห่วง

ภาษาอังกฤษ


n worry
ความหมายเหมือนกับ: ความห่วง , ความเป็นห่วงเป็นใย
คำที่เกี่ยวข้อง: anxiety , distress , care
คำตรงข้าม: การปล่อยปละละเลย , การเพิกเฉย
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่มักมีความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของลูก