ความเป็นหัวหน้า

ภาษาอังกฤษ


n headship
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นผู้นำ
คำที่เกี่ยวข้อง: leadership , command
คำตรงข้าม: ความเป็นผู้ตาม
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำควรมีความเป็นหัวหน้าสูงสามารถควบคุมลูกน้องได้