ความเป็นหญิง

ภาษาอังกฤษ


n femininity
คำที่เกี่ยวข้อง: womanhood , womanliness
คำตรงข้าม: ความเป็นชาย