ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ภาษาอังกฤษ


n decorum
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นระเบียบ , ความเรียบร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: orderliness , regularity
คำตรงข้าม: ความยุ่งเหยิง , ความวุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค: การออกกฎข้อบังคับขึ้นมาใช้ในสังคมเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย