ความเป็นมนุษย์

ภาษาอังกฤษ


n humanity
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นคน
คำที่เกี่ยวข้อง: human nature
ตัวอย่างประโยค: เราเรียนประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับแสวงหาที่มาของความเป็นมนุษย์