ความเป็นมงคล

ภาษาอังกฤษ


n propitiousness
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นสิริมงคล
คำที่เกี่ยวข้อง: auspiciousness
คำตรงข้าม: ความเป็นอวมงคล , ความไม่เป็นมงคล
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นมงคลแก่ลูกศิษย์ลูกหา