ความเป็นผู้หญิง

ภาษาอังกฤษ


n femininity
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นหญิง
คำที่เกี่ยวข้อง: womanhood , womanliness
คำตรงข้าม: ความเป็นชาย