ความเป็นผู้นำ

ภาษาอังกฤษ


n leadership
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นหัวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: chiefdom
คำตรงข้าม: ความเป็นผู้ตาม
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารระดับกลางควรผ่านการฝึกความเป็นผู้นำก่อน