ความเป็นผู้ดี

ภาษาอังกฤษ


n dignity
คำอธิบาย: ลักษณะของผู้ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: aristocracy , etiquette , decorum
คำตรงข้าม: ความเป็นไพร่
ตัวอย่างประโยค: เธอมีความเป็นผู้ดีเพราะได้รับการอบรมจากในวัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top