ความเป็นผู้ชาย

ภาษาอังกฤษ


n masculinity
คำที่เกี่ยวข้อง: manliness , virility
คำตรงข้าม: ความเป็นหญิง