ความเป็นต่อ

ภาษาอังกฤษ


n advantage
ความหมายเหมือนกับ: การได้เปรียบ
คำตรงข้าม: ความเสียเปรียบ