ความเป็นชาย

ภาษาอังกฤษ


n masculinity
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นผู้ชาย
คำที่เกี่ยวข้อง: manliness , virility
คำตรงข้าม: ความเป็นหญิง
ตัวอย่างประโยค: พวกกลุ่มกระเทยมีความเป็นชายน้อยกว่าความเป็นหญิง