ความเบิกบาน

ภาษาอังกฤษ


n joyfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความชื่นบาน , ความสดใส
คำที่เกี่ยวข้อง: bliss , cheer
คำตรงข้าม: ความเศร้า , ความทุกข์
ตัวอย่างประโยค: บุคลิกภาพของเขามีอารมณ์ศิลปินและความเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิจ