ความเด่น

ภาษาอังกฤษ


n distinction
ความหมายเหมือนกับ: ความพิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: exception , speciality
คำตรงข้าม: ความด้อย
ตัวอย่างประโยค: วรรณกรรมเรื่องนี้มีความเด่นตรงการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาษาวรรณศิลป์งดงามและไพเราะทุกถ้อยคำ