ความเดือดร้อน

ภาษาอังกฤษ


n trouble
ความหมายเหมือนกับ: ความลำบาก , ความทุกข์ร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: vexation , torment
คำตรงข้าม: ความสุขใจ , ความสุขสบาย , ความสบาย
ตัวอย่างประโยค: บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมมีลักษณะเห็นแก่ตัว ไม่นึกถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top