ความเชื่อมั่นในตนเอง

ภาษาอังกฤษ


n self-confidence
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นใจในตนเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: confidence , assurance , self-possession
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง