ความเชื่อปรัมปรา

ภาษาอังกฤษ


n myth
คำอธิบาย: ความเชื่อของผู้คนเก่าก่อนที่เชื่อสืบต่อๆ กันมา
ตัวอย่างประโยค: คนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่เคยได้ยินความเชื่อปรัมปราความเป็นมาของเมืองน่าน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top