ความเชื่อถือ

ภาษาอังกฤษ


n believability
ความหมายเหมือนกับ: ความเชื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: credence
ตัวอย่างประโยค: คนไทยมีความเชื่อถือว่าการมีลูกผู้ชายจะพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้ ถ้าลูกชายบวชให้
n trust
ความหมายเหมือนกับ: ความนับถือ , ความศรัทธา
คำที่เกี่ยวข้อง: faith , credit , reliance
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลยังได้รับความเชื่อถือจากประชาชน