ความเชื่อ

ภาษาอังกฤษ


n belief
ความหมายเหมือนกับ: ความศรัทธา , ความเลื่อมใส , ความเชื่อถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: fait , trust
ตัวอย่างประโยค: คนไทยมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดามาช้านานแล้ว