ความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ


n experience
ความหมายเหมือนกับ: ความช่ำชอง , ความจัดเจน , ความชำนาญ
n expert
ความหมายเหมือนกับ: ความชำนาญ , ความจัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: proficiency , skill , competence , masterfulness
n skill
ความหมายเหมือนกับ: ความเจนจัด , ความชำนาญ , ความช่ำชอง
คำที่เกี่ยวข้อง: experience , expert , adeptness , proficiency
n expert
ความหมายเหมือนกับ: ความเก่ง , ความจัดเจน , ความชำนิชำนาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: proficiency , skill , competence , masterfulness
n skill
ความหมายเหมือนกับ: ความสามารถ , ความชำนาญ , ความจัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: expertise , adroitness , proficiency , experience , efficiency