ความเฉื่อย

ภาษาอังกฤษ


n inertia
คำอธิบาย: สมบัติของเทหวัตถุที่จะคงสภาพนิ่งอยู่อย่างเดิมตลอดไปหรือคงสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงตลอดไป
คำที่เกี่ยวข้อง: torpor , inaction , laziness
คำตรงข้าม: ความเร่ง
ตัวอย่างประโยค: การใช้เครื่องจักรกลจะถูกจำกัดด้วยความเฉื่อยของการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนประกอบ