ความเฉอะแฉะ

ภาษาอังกฤษ


n clamminess
ความหมายเหมือนกับ: ความแฉะ
คำที่เกี่ยวข้อง: wetness , dankness
คำตรงข้าม: ความแห้ง , ความแห้งแล้ง