ความเฉลียวฉลาด

ภาษาอังกฤษ


n cleverness
ความหมายเหมือนกับ: ความฉลาด , ความหลักแหลม , ความฉลาดเฉลียว
คำที่เกี่ยวข้อง: ingeniousness , intelligence
คำตรงข้าม: ความโง่ , ความเขลา
ตัวอย่างประโยค: ตามหลักโหราศาสตร์ว่ากันว่าบุคคลที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีความ เฉลียวฉลาดรอบรู้และกล้าแสดงออกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้อาย