ความเจ็บป่วย

ภาษาอังกฤษ


n sickness
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บไข้ , ความเจ็บไข้ได้ป่วย
คำที่เกี่ยวข้อง: illness , ailment
ตัวอย่างประโยค: ความเจ็บป่วยของคนไข้ทุเลาลงหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล